Bezpečnostné tabuľky a značky

Bezpečnostné značenie je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a môžeme ho vidieť takmer na každom kroku. Jeho použitie vo verejných priestoroch a firmách je nevyhnutné na zaistenie bezpečného chodu. Slúži predovšetkým na ochranu zamestnancov a upozorňuje na nebezpečné miesta alebo na správanie, ktoré je zakázané či naopak správanie, ktoré je pre bezúrazovú prevádzku nevyhnutné. Bezpečnostné štítky môžeme rozdeliť na zákazové, výstražné, príkazové, požiarne cedule a značenie únikov a bezpečia.
V našej ponuke bezpečnostného značenia okrem týchto tabuliek nájdete aj pravidlá prvej pomoci, pravidlá bezpečnej práce, viacjazyčné tabuľky, kombinované tabuľky, tabuľky upozornení či zákazkovú tlač.