Fotoluminiscenčné požiarne tabuľky

Fotoluminiscenčné bezpečnostné značky sú značky zo špeciálneho druhu materiálu. Tento materiál absorbuje prirodzené alebo okolité svetlo a toto absorbované svetlo potom môže v tme svietiť.

Fotoluminiscenčné značenie sa používa predovšetkým na navádzanie v prípade núdze. V núdzi sa počíta každá sekunda a vďaka fotoluminiscenčným značkám môžete zvýrazniť únikovú cestu a pomôcť tak orientácii a rýchlosti v prípade evakuácie. Fotoluminiscenčné značky majú výhodu oproti svetelným displejom predovšetkým v tom, že sa nespoliehajú na elektrickú energiu a inštalácia značiek je jednoduchšia a nevyžaduje žiadnu ďalšiu údržbu.

Tieto značky označujú dôležité požiarne zariadenia ako je hasiaci prístroj, ohlasovňa požiaru, hydrant, požiarny rebrík a mnoho ďalších. Vďaka týmto značkám sa pri vypuknutí požiaru sa minimalizujú zranenia a poškodenia majetku.