Značkovacie spreje STRONG MARKER

Nefluorescenčný značkovací sprej STRONG MARKER® je vhodný pre požiadavky dlhodobého lesného značenia. Táto nefluorescenčná lesná farba sa používa na: značenie dlhodobých stromov, hranice pozemku, vytyčovanie, označenie budúcich stromov, značenie turistických ciest…