Bezpečnostné ZÁCHRANNÉ ZNAČKY

Značenie únikových miest a značenie bezpečia je v každej firme nesmierne dôležité. Tieto značky slúžia na označenie únikových ciest, núdzového východu alebo napríklad smeru k zariadeniu prvej pomoci alebo označeniu AED. Všetky značky v našej ponuke slúžia na rýchlu orientáciu v prípade núdze. Ide predovšetkým o značky únikových východov, ktoré jasne ukazujú cestu z nebezpečnej zóny. Okrem únikových ciest a núdzových východov označujú únikové značky aj zariadenia, prostriedky a vybavenie prvej pomoci.