Bezpečnostné ZÁKAZOVÉ ZNAČKY

Zákazové značky či zákazové štítky sú okrúhle bezpečnostné značky v červenom rámčeku, ktoré prostredníctvom piktogramov zakazujú určité činnosti. Tieto značky sa v spoločnostiach používajú predovšetkým na ochranu zamestnancov alebo iných osôb pred pracovnými úrazmi v areáli či ako prevencia správania, ktoré by nebezpečenstvo mohlo spôsobiť. Môže napríklad ísť o značky zákazu vstupu napríklad značka: „Nepovolaným vstup zakázaný“.

Toto zákazové značenie sa stalo v spoločnosti nepostrádateľné a jeho použitie je dané normami a zákonmi. Oblasť použitia je veľmi univerzálna, a preto dnes toto bezpečnostné značenie nájdete takmer všade.
V našej ponuke bezpečnostných štítkov nájdete zákazové tabuľky s textom, zákazové symboly, zákazové minisymboly či zákazové texty. Značenie ponúkame v rôznych veľkostiach a materiáloch.