Bezpečnostné PRÍKAZOVÉ ZNAČKY

Príkazové značenie alebo príkazové štítky sú značky, ktoré sú záväzné a predpisujú určité správanie. Vďaka tomuto značeniu môžete vašim zamestnancom dať najavo, ktoré prostriedky použiť a aké kroky sú potrebné na každodennú bezpečnú prevádzku. Značky dávajú informácie či pokyny predovšetkým pre výrobné stroje, motorové vozidlá, staveniská a množstvo ďalších pracovných priestorov. Príkazové značenie je väčšinou zložené z bieleho bezpečnostného symbolu v modrom kruhu. Značky musia byť trvalo umiestnené na jasne viditeľných nebezpečných miestach. Vďaka tomuto značeniu môžete zaistiť väčšiu ochranu pred úrazmi na pracovisku.

V našej ponuke bezpečnostných štítkov nájdete príkazové tabuľky s textom, príkazové symboly, príkazové minisymboly. Značenie ponúkame v rôznych veľkostiach a materiáloch.