Fotoluminiscenčné označovanie dverí

Fotoluminiscenčné bezpečnostné značky sú značky zo špeciálneho druhu materiálu. Tento materiál absorbuje prirodzené alebo okolité svetlo a toto absorbované svetlo potom môže v tme svietiť.

Fotoluminiscenčné značenie sa používa predovšetkým na navádzanie v prípade núdze. V núdzi sa počíta každá sekunda a vďaka fotoluminiscenčným značkám môžete zvýrazniť únikovú cestu a pomôcť tak orientácii a rýchlosti v prípade evakuácie. Fotoluminiscenčné značky majú výhodu oproti svetelným displejom predovšetkým v tom, že sa nespoliehajú na elektrickú energiu a inštalácia značiek je jednoduchšia a nevyžaduje žiadnu ďalšiu údržbu.

Pomocou značenia dverí je možné predchádzať nehodám pri dverách či upozorniť na dôležité požiarne dvere, ktoré musia zostať zatvorené a zamedziť nedbalému zaobchádzaniu. Na zvýšenie bezpečnosti je tiež potrebné využívať značenie otvárania dverí a pomocou označenia tlačiť či ťahať jasne označiť smer otvárania dverí.