Fotoluminiscenčné značenie

Fotoluminiscenčné bezpečnostné značky sú značky zo špeciálneho druhu materiálu. Tento materiál absorbuje prirodzené alebo okolité svetlo a toto absorbované svetlo potom môže v tme svietiť.

Fotoluminiscenčné značenie sa používa predovšetkým na navádzanie v prípade núdze. V núdzi sa počíta každá sekunda a vďaka fotoluminiscenčným značkám môžete zvýrazniť únikovú cestu a pomôcť tak orientácii a rýchlosti v prípade evakuácie. Fotoluminiscenčné značky majú výhodu oproti svetelným displejom predovšetkým v tom, že sa nespoliehajú na elektrickú energiu a inštalácia značiek je jednoduchšia a nevyžaduje žiadnu ďalšiu údržbu.
Fotoluminiscenčné značenie slúži teda predovšetkým ako navádzací systém a je ideálny na jasnú identifikáciu východov, požiarnych zariadení a ciest, ako sa k nim dostať.