Bezpečnostné KOMBINOVANÉ ZNAČENIE

Bezpečnostné značenie je pre takmer všetky spoločnosti zásadné a slúži predovšetkým ako prevencia nehôd a varuje pred nebezpečenstvom. Či už zákazové, výstražné, príkazové či značenie úniku a bezpečia slúžia teda predovšetkým k ochranne zamestnancov. Je jasné, že na určitých pracoviskách je potrebné použiť týchto bezpečnostných značiek viac a presne pre tieto prípady v našej ponuke nájdete kombinované tabuľky. Ide o značenie, ktoré, ako už napovedá názov, obsahuje kombináciu viacerých značiek. Vďaka týmto štítkom, teda môžete ušetriť miesto a dať viac zákazov, príkazov, výstrah či iných na jednu tabuľu, ušetriť tak miesto a mať prehľadne tieto pokyny na jednom mieste