Bezpečnostné POŽIARNÉ ZNAČKY

Požiarne značky sú podkategóriou bezpečnostného značenia a sú povinné v spoločnostiach a verejných inštitúciách podľa zákonu Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane. V prípade požiaru je dôležitá každá sekunda a požiarne značenie často môže zachrániť životy. Tieto značky označujú dôležité požiarne zariadenia ako je hasiaci prístroj, ohlasovňa požiaru, hydrant, požiarny rebrík a mnoho ďalších. Vďaka týmto značkám sa pri vypuknutí požiaru sa minimalizujú zranenia a poškodenia majetku. Symboly požiarnej ochrany sú tiež nakreslené v evakuačných plánoch. Pre zvýšenie bezpečnosti je teda nevyhnutné prijať protipožiarne opatrenia a označiť vašu firmu vhodnými požiarnymi štítkami. Jedná sa o bielo značky v červenom poli.
V našej ponuke bezpečnostných značiek nájdete požiarne tabuľky s textom, požiarne symboly, požiarne minisymboly a minisymboly DZP a požiarne texty. Produkty nájdete v rôznych materiáloch a veľkostiach.