Označovanie plynových fliaš

Priestory s plynovými fľašami na pracovisku môžu byť pre pracovníkov veľmi nebezpečné. Fajčenie alebo otvorený oheň v blízkosti fliaš môže spôsobiť výbuch a vážne zraniť ľudí v blízkosti. Používajte symboly alebo značky: Pozor na fľaše, aby ste pracovníkom neustále pripomínali, že plyny predstavujú vážne nebezpečenstvo, ak sa s nimi nezaobchádza správne a nedodržiavajú sa bezpečnostné postupy.

Označením fliaš symbolmi alebo textom môžete zabezpečiť bezpečné skladovanie a manipuláciu. Označenie informuje o stave fľaše, pokynoch na skladovanie, nebezpečenstvách alebo možno o maximálnom počte skladovaných fliaš či o značke označujúcej zváraciu súpravu.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)