Podlahové značky PVC - symbol

Podlahové značky poskytujú dôležité bezpečnostné informácie pre prevenciu rizík. Značenie je užitočné na ochranu vašich zamestnancov a verejnosti. Značky sa ľahko inštalujú, vylepšujú komunikáciu, sú trvanlivé a môžete vďaka nim jednoducho a jasne oznámiť informácie o bezpečnosti a organizácii spoločnosť.

Značky sú vhodne predovšetkým na značenie skladov či iných priemyselných priestorov a nie sú určené do prevádzky s vysokozdvižnými vozíkmi.