Prepravné etikety

Správne označenie obalov môže zabrániť nesprávnej manipulácii, nesprávnemu dodaniu, reklamáciám alebo strate. Prepravné etikety sa používajú na informovanie odosielateľov a príjemcov o obsahu a o tom, ako majú s označeným obalom zaobchádzať a zabezpečiť bezpečnú prepravu na miesto určenia.

Prepravné etikety zvyčajne pozostávajú z jedného alebo viacerých symbolov, textu alebo ich kombinácie. Vďaka ľahkej čitateľnosti symbolov a znakov sa tieto etikety môžu používať aj na medzinárodné zásielky. Označenie by malo byť jasné a presné, pretože neoznačenie prepravovaného tovaru môže vylúčiť zodpovednosť prepravnej spoločnosti v prípade, že sa tovar poškodí v dôsledku nesprávnej manipulácie.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)