Príkaz - Pripojenie uzemňovacej svorky k uzemneniu