Značkovacie spreje TRACING

TRACING sa používa na vymedzenie povrchov, optimalizáciu prevádzky trasovaním čiar vo vnútri alebo vonku: logistické sklady, športové areály, trávnaté plochy, cyklotrasy, parkoviská. Farba TRACING je skôr vyhradená pre značenie na zemi na málo používaných povrchoch.