Katalog produktů

 
 

Tvorba značenia

 

Právne dojednania

Súhlas s termínmi a podmienkami

Použitie týchto webových stránok je podmienené súhlasom užívateľa s termínmi a podmienkami tu uvedenými. Všetci užívatelia týchto webových stránok týmto chápu a súhlasí, že použitie týchto webových stránok zakladá na súhlase s termínmi a podmienkami uvedenými v tomto právnom oznámení.

Križan, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť termíny a podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nesmiete používať tieto webové stránky.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. ve zneni neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov pri registrácii a obchodovaniu sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu dodávateľa a nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou externých dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané iba v rozsahu potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Copyright

Všetky materiály publikované na internetovom serveri www.safetyshop.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty, ktoré sú na týchto stránkach uvedené, informácie o nich a ich fotografie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb.

Akákoľvek časť internetových stránok nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Celá dohoda

Tieto termíny a podmienky vytvárajú úplné a dokonalé pochopenie a súhlas medzi stranami vo veci dotyčného predmetu a plne nahradzujú všetky písomné či ústne dohody, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy a existovali pred platnosťou tejto dohody.