Katalog produktů

 
 

Tvorba značenia

 

Špecifikácie a technické informácie

Materiály - technické dáta

Plast pre štandardné tabuľky P

Materiál húževnatý polystyrén
Sila 0,5 mm - do formátu A4
0,8 mm - formát A3
Odolnosť voči teplotám do 60°C
Použitie montáž možná na akýkoľvek povrch, nižšia životnosť ako u samolepiacich fólií, obmedzená rada rozmerov

Samolepiace fólie S

Materiál samolepiaca PVC fólia
Sila 0,1 mm
Stupeň horľavosti (DIN 53 438-3) F1
Odolnosť voči teplotám do 100°C
Priľnavosť 25N/25mm
Použitie jednoduchá inštalácia na hladké povrchy, dlhá trvanlivosť a veľká variabilita rozmerov, nemožno ich však umiestniť na porézne materiály

Technické informácie - veľkosti značiek

Veľkosť značiek vzhľadom k pozorovacej vzdialenosti

K zachovaniu signatúry značky vzhľadom k pozorovacej vzdialenosti je dôležitá voľba veľkosti inštalovanej bezpečnostné tabuľky alebo značky. Pre stanovenie veľkosti inštalovanej značky odporúča STN ISO 3864-1 použiť tento vzorec:

h = L / Z

h - výška bezpečnostné značky

Výškou značky sa rozumie:
- u zákazových a príkazových - absolútny priemer znaku
- u výstražných - 0,817 x absolútna šírka značky
- u informačných, únikových, požiarnych a doplnkových - absolútna výška značky

L - pozorovacia vzdialenosť
Z - činiteľ vzdialenosti ( = 1 / tg α )

Približné hodnoty činiteľa Z používané v praxi:
Z = 40 pre zákazové, výstražné a príkazové značky.
Z = 100 pre únikové, požiarne, informačné a dodatkové značky.
Z = 300 pre texty na informačných a dodatkových značkách max do vzdialenosti 25 m.

V praxi je možné, pre zjednodušenie, použiť nasledujúce vzdialenosti:

zákazové, výstražné, príkazové bezpečnostné tabuľky

zákazové, výstražné, příkazové bezpečnostní tabulky

informatívne, požiarne bezpečnostné tabuľky

informativní, požární bezpečnostní tabulky

únikové značky

únikové značky

 

Montáž tabuliek

Samolepiaca fólia

  • Oddelením podkladového papiera a postupným tlakom (najlepšie gumovým valčekom alebo stierkou) fóliu pritlačiť.
  • U väčších formátov (A5, A4, A3 a väčších) odporúčame fóliu po sňatí podkladového papiera navlhčiť vodou, tým sa dočasne zníži lepivosť a tabuľkou možno po podkladovom materiáli pohybovať.
  • Odporúčané podkladovej plochy pre nalepenie bezpečostních tabuliek sú všetky materiály (sklo, drevo, kov, umelé hmoty a pod) s výnimkou muriva, betónu alebo poréznych hmôt. Podkladový povrch musí byť dôkladne zbavený prachu, mastnoty, alebo iného znečistenia, ktoré by mohlo mať vplyv na lepivosť. Čerstvo lakované povrchy by mali byť ponechané minimálne 3 mesiace bez polepenia kvôli dozretí laku.
  • Lepenie je potrebné vykonávať pri teplotách vyšších ako +4 ° C.
  • Fólie, z ktorých sú tabuľky vyrobené, je možné používať v prostrediach s teplotou pohybujúcou sa od -40°C do +100°C, jednorázovo aj +120°C.
  • Na fóliu je možné nezmazateľne písať "liehovú ceruzkou" CENTROPEN.

Plastové tabuľky

  • Možná montáž na hladké, ale aj porézne povrchy.
  • Inštaláciu tabuliek je možné spraviť skrutkami a nitmi.
  • Inštaláciu je možné tiež previesť nalepením pomocou elastického tmelu (napr. silikónu) alebo polyuretánového tmelu, prípadne pomocou obojstranných samolepiacich pások. Plastovým materiálom je tvrdený polystyrén, na lepenie teda nemožno použiť Chemopren či iné lepidlá na podobnej báze. Pred lepením musí byť podkladový povrch dôkladne zbavený prachu, mastnoty, alebo iného znečistenia.