Katalog produktů

 
 

Tvorba značenia

 
 
 
1234567
stránkovanie
radiť podľa
řadit vzestupně řadit sestupně
 
 
Symbol GHS 01 - Výbušné
kód 305001
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 02 - Horľavé
kód 305002
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 03 - Oxidujúce
kód 305003
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 04 - Plyny pod tlakom
kód 305004
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 05 - Korozívne
kód 305005
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 06 - Toxické
kód 305006
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 07 - Dráždivé
kód 305007
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 08 - Nebezpečné pre zdravie
kód 305008
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
Symbol GHS 09 - Nebezpečné pre životné prostredie
kód 305009
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
GHS 01 Výbušné - Varovanie
kód 305101
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
GHS 02 Horľavé - Varovanie
kód 305102
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
GHS 03 Oxidujúci - Varovanie
kód 305103
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
GHS 04 Plyny pod tlakom - Varovanie
kód 305104
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
GHS 05 Korozívne - Varovanie
kód 305105
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
GHS 06 Toxické - Varovanie
kód 305106
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
GHS 07 Dráždivé - Varovanie
kód 305107
Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 Materiál: Samolepiaca PVC fólia 0,1 mm do 100 ° C...
provedení:
samolepiaca vinylová fólia
  
 
 
 
1234567
stránkovanie
radiť podľa
řadit vzestupně řadit sestupně